За замену котла у Дому културе 5 милиона од Министарства заштите животне средине

0

Начелница ОУ Лебане Тања Богдановић данас је потписала Уговор којим су општини Лебане додељена новчана средства од стране Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање за 2022. годину.

5.000.000 РСД за замену котлова у Дому културе Радан у Лебану издвојиће Министарство заштите животне средине, чији је укупан фонд за ову намену 200.000.000 РСД, по коме је прошло 29 локалних самоуправа од укупно 67 пријављених.

Реализација овог пројекта омогућиће смањење испуштања загађујућих суспстанци у животну средину из котларница за грејање у оквиру објекта који су у надлежности јединица локалних самоуправа с циљем унапређења квалитета ваздуха, предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха и заштите и унапређивања животне средине.

ПОДЕЛИТЕ.