За замену котла у Дечијем вртићу 5 милиона рсд од Министарства заштите животне средине

0

Министарство заштите животне средине одобрило је Општини Лебане новчана средства за суфинансирање пројекта: Енергетска санација – замена котла топлотном пумпом у објекту Дечији вртић „Дечија радост“ Лебане.

На Јавни конкурс пристиглo je 55 пријавa, а од тога је 27 одобрено. Укупна новчана средства која је Министарство определило за пројекте набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години је 220 милиона РСД, од тога општини Лебане је одобрен износ од 5 милиона РСД.

Овим пројектом Министарства заштите животне средине Републике Србије омогућиће се смањење испуштања загађујућих супстанци у животну средину, из котларница за грејање у оквиру објекта који су у надлежности јединица локалних самоуправа с циљем унапређења квалитета ваздуха, предузимања превентивних мера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од загађења и заштите и унапређења животне средине.

ПОДЕЛИТЕ.