Уз подршку НСЗ до најбољих кандидата за запошљавања

0

Презентација Јавних позива и конкурса Националне службе за запошљавање обављена је данас у скуштинској сали ОУ Лебане.

Сви Јавни позиви-конкурси за реализацију мера активне политике запошљавања за 2022. годину објављени су 31. 1. 2022. год. И доступни су на сајту НСЗ, публикацији Послови и на друштвеној мрежи Linkedln.

Представници НСЗ нарочито су истакли следеће Јавне позиве:

  • Оспособљавање незапосленог за самостални рад у струци – за реализацију стручне праксе. У меру се укључују лица са најмање трећим нивоом квалификација и без радног искуства, приоритет имају особе са инвалидитетом и Роми
  • Јави позив за доделу субвенција за самозапошљавање – за незапослена лица ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, привредног друштва, са могућношћу удруживања више незапослених. Рок подношења пријаве до 31. 3. 2022. год.
  • Јавни конкурс за организовање јавних радова – укључене су следеће категорије теже запошљивих: корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без завршене средње школе, особе са инвалидитетом и лица која траже посао дуже од 18 месеци. Област спровођења : социјална заштита и хуманитарни рад, одржавање и обнављање јавне инфраструктуре и одржавање и заштита животне средине и природе. Рок за пријаву 15. 3. 2022. год.

ПОДЕЛИТЕ.