Уређење речног корита у МЗ Шилово

0

На основу разговора локалног руководства општине Лебане са ЈВП „Србија Воде“ као и процене стручне екипе Водопривредног центра МОРАВА Ниш,започето је уређење корита реке Јабланице у МЗ Шилово.Санација подразумева чишћење нерегулисаног корита реке од шибља, дрвећа и наноса који су се годинама таложили на овом подручју.

ПОДЕЛИТЕ.