Три врсте вода дугогодишњи проблеми Лебана

0

В.д. директора ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Лебане, Срђан Стојилковић потсетио је да је ово предузеће у 2014. години поред предвиђених активности, и главни носилац припреме планске и пројектно-техничке документације за трајно решавање водоснабдевања општине Лебане. 

„Дирекција за планирање и изградњу“ Лебане у току ове године успешно је увела ток припреме у најозбиљнију фазу.

„Прибављена су мишљења свих надлежних институција Републике Србије потребних за израду плана, тако да за следећу годину остаје да Влада Србије прогласи јавни интерес и да већ у другој половини 2015. године добијемо дозволу за изградњу“ истиче Стојилковић.

Додао је да је план да у 2015. години ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ у сарадњи са ЈКП „Водовод“ спроведе активности на припреми планске и пројектно-техничке документације, до грађевинске дозволе, ради изградње главног колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Лебане.

srdjan-stojilkovic

Стојилковић потсећа да дугогодишњи проблеми Лебана су три врсте вода:  вода за пиће, отпадне воде и атмосферске воде.

„Успешно се одвијају активности ка добијању одобрења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за градњу предбране „Кључ“, након чега би се приступило затварању финансијске конструкције за саму изградњу и то из неколико извора. Затим, потребно је урадити план детаљне регулације атмосферских вода за град Лебане , након чега би се приступило припреми остале потребне документације за уређење сливова и потока.

И у неколико наредних година, град Лебане мора да реши проблем фекалне канализације и отпадних вода кроз њихово сакупљање, пречишћавање и испуштање чисте воде у реку Јабланицу“, образложио је в.д. директора „Дирекције за планирање и изградњу“, Срђан Стојилковић.

Објаснили су да градови у Србији који реше ове проблеме, могу да кажу да су подигли стандард живота својих грађана на задовољавајући ниво, створили услове за привредни и други развој и смањили у великој мери разне трошкове који директно утичу на пословање свих субјеката, односно смањују новчане и друге издатке за одржавање, поправку и санацију свих присутних комуналних проблема.

 

ПОДЕЛИТЕ.