Шеста седница општинског већа

0

Данас је одржана шеста седница општинског већа на којој су већници, разматрали педесет и шест тачака предложених на дневном реду.

Чланови општинског већа прихватили су захтев ЈКП „Водовод“ Лебане  за давање сагласности – одобрења за пријем два радника на одређено време, захтев истог предузећа, за давање сагласности на потписивање Уговора о поверавању послова за извођење радова на изради саобраћајнице и приступних стаза на црпној станици у Ждеглову, затим, давање сагласности за потписивање Уговора о поверавању радова на одводном цевоводу, од црпне станице до излива у реку јабланицу у МЗ Пертате као и захтев за давање сагласности на потписивање Уговора о поверавању послова за извођење молерско-фасадерских и браварских радова на постројењу у Ждеглову.

Такође, разматрао се и извештај о раду за 2014. годину Центра за социјални рад, извештај о раду Службе за помоћ у кући за 2014. годину, затим, Дневног боравак за децу и омладину са сметњама у развоју као и Одлука УО Центра за социјални рад.

6.vece

 Дата је сагласност на Одлуку о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места општинске управе Лебане, као и усвојен Предлог одлуке о расписивању Огласа за заменика начелника Општинске управе Лебане.

Чланови општинског већа разматрали су и Елаборат предложене трасе државних путева кроз седишта градова и општина – Јабланички округ – утврђеног од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за путеве и безбедност саобраћаја Одсека за путеве Београд.

Захтев Удружења жена „Ружа“, за доношење одлуке о реализацији заједничког пројекта са  општином Лебане  је усвојен.

Удружење жена „Ружа“ је на конкурсу „Унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у 2015. години“ Министарства рада, запошљавања и социјалне политике , конкурисало и добило реализацију пројекта помоћ старачким домаћинствима.

Према, партнерству које су потписали приликом припреме,  општина Лебане се обавезала да ће суфинансирати део реализације пројекта, по којем је предвиђено ангажовање, шест геронто домаћица, једне медицинске сестре и једног  возача, речено је данас.

Већници су на данас одржаној седници општинског већа ценили реалну ситуацију на терену ,као и тешко економско стање грађана Лебана.

 

ПОДЕЛИТЕ.