Решавање проблема атмосферских вода и у Побединој улици

0

У току су радови на проширењу и реконструкцији система за одводњавање атмосферских вода у Побединој улици.

Извођач радова ЈКП „Водовод“ – Лебане, инвеститор локална самоуправа.

Вредност радова на проширењу и реконструкцији система за одводњавање атмосферских вода износи 739.677,00 динaра + пдв.

ПОДЕЛИТЕ.