Радионица за израду менаџмента за Царичин Град

0

ЕВРОПА НОСТРА СРБИЈА У САРАДЊИ СА
ТУРИСТИЧКОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ОРГАНИЗУЈЕ ПРВУ РАДИОНИЦУ У ИЗРАДИ
МЕНАЏМЕНТ ПЛАНА ЗА ЦАРИЧИН ГРАД

Дана 11. августа 2014. године у визиторском центру „Теодора“ ће се одржати Прва радионица- Увод у процес израде менаџмент плана и анализа постојећег стања археолошког налазишта Царичин град (Iustiniana Prima).

Циљ ове радионице је да кроз партиципативан приступ заинтересованих страна на локалном и националном нивоу креира ефикасан и адекватан Менаџмент план за археолошко налазиште Царичин град (Iustiniana Prima).

to-lebane

Очекује се да радионици присуствују представници Министарства културе, ресорног министарства за туризам, Републичког завода за заштиту споменика културе, Регионалног завода за заштиту споменика културе Ниш, Туристичке организације Србије, као и представници локалних самоуправа и туристичких организација (Лебане, Лесковац, Прокупље, Медвеђа, Куршумлија, Бојник) и представници туристичких кластера и невладиног сектора Јабланичког округа.

Осим ове, планирана су још два тренинга- радионице, које ће се одржати 01. и 22. септембра 2014. године. На предстојећим радионицама уследиће активности: мапирање стања, креирање визије коришћења локалоитета и структуре управљања, као и израда плана активности за археолошко налазиште Царичин град.

 

ПОДЕЛИТЕ.