Рационализација јавне управе

0

Председник општине Горан Јањић одржао је данас састанак са директорима јавних предузећа која су директни и индиректни корисници буџетских средстава, са којима је разговарао о  рационализацији јавне управе.

У допису који је стигао председнику општине из Кабинета потпредседника и министра државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички, наводи се да у циљу фискалне консолидације, потребно је да се до јуна 2015. године смањи укупан број запослених и радно ангажованих лица у јавној управи тако да трошкови запослених буџетирани за другу половину 2015. године морају бити умањени по овом основу за 5 % у односу на процењену реализацију буџета у 2014. години. 

Процењено је да то одговара умањењу броја запослених у јулу 2015. године за око 6,5 % у односу на 2013. годину. 

racionalizacija-uprave1

Такође, процењује се да ће за око 4 % запослених у периоду децембар 2013. године – јун 2015. године престати радни однос због одласка у пензији и по другим основама. То значи да ће се рационализација односити на око 2,5 % запослених. Очекује се, стога да укидање радних места не доводе у питање обављање послова из делокруга корисника јавних средстава.

Планом рационализације код корисника јавних средстава треба да буде обухваћен укупан број стално запослених без чијег рада неће доћи до умањења делотворности рада, а што треба да буде потврђено изменама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места корисника јавних средстава, потврђено је на данашњем састанку.

Циљ рационализације јесте да укупна буџетска алокација за плате и накнаде по основу уговора у свакој јединици локалне самоуправе, за период од јула 2015. године треба да одговара умањеном броју запослених и радно ангажованих лица, односно умањењу за 5 % у односу на процењену реализацију буџета у 2014. години.

racionalizacija-uprave

Обавеза спровођења рационализације се односи на све јединице локалне самоуправе односно градске општине као и на све директне и индиректне кориснике буџетских средстава, јавних предузећа основана од локалне самоуправе и правна лица основана од стране тих јавних предузећа као и правна лица над којима локална самоуправа има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања.

Договорено је да у најкраћем временском периоду, колико је могуће, све установе, доставе списак људи који би могли да оду на тржиште рада, којима је мало остало до пензије, за шта ће добити отпремнину, како би успешно спровели мере рационализације.

 

ПОДЕЛИТЕ.