Прва ванредна седница Општинског већа

0

Данас је одржана прва ванредна седница Општинског већа општине Лебане, на којој се разматрао захтев ЈКП “Водовод” Лебане за давање гаранције за решавање пореског дуга и доношење закључка.

Директор овог предузећа, Андрија Кражић, потврдио је да је текући рачун ЈКП “Водовод”  у блокади због дуга од 24.780.000 динара који је настао у периоду од 2009. до 2011. године и да су зато онемогућени да несметано набављају хемију за прераду воде, горива и мазиво и делове за отклањање хаварија. 

“Зато нам је јако важно да се донесе Одлука за давање гаранције , како би наставили да несметано испоручујемо здраву воду за пиће”, рекао је данас Кражић.

prva-vanredna-op-vece

У вези са тим на данас одржаној седници Општинског већа донешен је следећи закључак:

Министарству финансија , Пореској управи, поднеће се захтев за закључење споразума о полагању пореског дуга ЈКП “Водовод” Лебане у укупном износу затеченог стања пореског дуга на дан потписивања споразума о одлагању плаћања пореског дуга, на 24 месеца, с тим што би се са отплатом отпочело након потписивања Споразума о одлагању плаћања пореског дуга.

Захтев ће бити поднет на основу закључка Владе Републике Србије, од 05.07.2013. године, одлуке Скупштине општине Лебане од 09.04.20015. године и овог закључка.

prva-vanredna-op-vece1

Општина Лебане прихвата да, уколико ЈКП “Водовод” Лебане не измири рате репрограма, буду  обустављена трансферна средства истој, из буџета Републике Србије, односно припадајући део пореза на зараде и пореза на добит, који иначе припадају оснивачу.

Данас је овлашћен председник општине Горан Јањић, да у име општине Лебане, као оснивача ЈКП “Водовод” Лебане, заједно са захтевом ЈКП “Водовод”, поднесе захтев за репрограм пореског дуга Министарству финансија, Пореској управи, Филијали Лесковац, као надлежној организационој јединици Пореске управе и да потпише споразум о одлагању плаћања пореског дуга.

 

ПОДЕЛИТЕ.