Просветним радницима исплаћене јубиларне награде

0

Данас су исплаћене јубиларне награде, за трећи кавартал, свим просветним радницима на територији општине Лебане. Из буџета општине издвојено је 278.858,95 динара.

Јубиларне награде најчешће се исплаћују за одређене јубилеје, односно године рада код послодавца (10, 20, 30 година и слично) или за јубиларне године пословања предузећа или послодавца. Правно лице ће вршити исплату јубиларне награде само уколико је својим општим актом, односно уговором о раду утврдило право запосленог на исплату јубиларне награде.

ПОДЕЛИТЕ.