Промене које очекују ђаке прваке од септембра

0

Викенд који је за нама, 21. и 22. април, био је обележен радно у ОШ“Вук Караџић“ у Лебану. Наиме, у читавој Србији кренуо је “ Програм обуке наставника основних школа за остваривање Програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења“, тако да је дводневни семинар у овој школи окупио учитеље, наставнике енглеског језика и стручне сараднике, њих око 90. из општина Лебане, Медвеђа и Бојник.

Учесници обуке били су на задатку да се припреме за предстојеће реформе које ће уследити од септембра у првом разреду. Водитељи обуке биле су саветнице Марина Илић и Гордана Живковић, учитељи Зоран Илић, Дејан Цакић и учитељице Драгана Михајловић и Јасминка Богдановић.Оно што се могло чути о неким новинама које очекују прваке у школској 2018/2019. години је да ће од наредне школске године пројектна настава биће обавезна за све прваке, предвиђено је новим планом и програмом. Увођење пројектне наставе није, као што се углавном мисли, новина у образовној пракси условљена развојем нових технологија.

Окосница пројектне наставе је увођење истраживачких метода и повећање активности ученика. Пројектни приступ, како се најчешће описује, од ученика изискује самосталну активност као и писани траг о томе. Његова вредност огледа се у томе што ђаци учествујући у пројекту, повезују познато и непознато, овладавају когнитивним и социјалним вештинама, спонтано уче помоћу примера, примењивањем знања, логичког и стваралачког мишљења.

Тако ће се и у разредној настави планирати и остваривати према узрасту, преџнању и интересовању деце. У првом разреду основне школе пројектни приступ захтеваће веће ангажовање учитеља. Он ће изабрати тему пројекта у оквиру кога ће ђаци повезивати и надградити знање из више предмета уз обавезну употребу савремених технологија. Учитељ мора добро познавати и ускладити специфичности одељења и принципе пројектне наставе, тако да остане довољно простора за активности ученика, а да рад на часу буде функционалан и да подстиче самостално ангажовање ученика ван школе.Организација обуке у самој школи била је на високом нивоу и све је протекло у најбољем реду. Викенд који је испред нас такође је резервисан за семинар у истој школи по називом „Учење на длану и нетачно је тачно“. Организујући овакав семинар ОШ“Вук Караџић“доказује да је на правом путу праћења модерних захтева образовања и садашњице на обострано задовољство запослених и ученика.

ПОДЕЛИТЕ.