Процес цертификације општине Лебане

0

Представници локалне самоуправе, јавно – комуналних предузећа, институција, служби, појединих агенција као и успешни предузетници ове општине одржали су радни састанак за процес цертификације општине Лебане.

Заменик председника Скупштине општине Лебане, Љубиша Спасић нагласио је да је овај програм цертификације покренуо НАЛЕД  још 2007. године у сарадњи са УСАИД уз помоћ Министарства за локалну самоуправу, Министарства економије, СИЕПЕ и СКГО у циљу стварања повољног пословног окружења.

„Да би смо прешли у наредну фазу цертификације, морамо да испунимо две врсте критеријума и да их детаљно образложимо, односно докажемо.  Очекује нас јако тежак али важан посао а успех ће пре свега зависити од доприноса именованих чланова групе за процес цертификације“, истиче Спасић.

opstina

Он је нагласио, да посао који започињу треба да омогући стварање што повољнијег пословног окружења, јер инвеститори неће доћи у ниједну општину  у којој нису успостављени стандарди  и  која није створила добар послован амбијент.

На овом састанку потврђено  је 12 критеријума за  цертификацију којим ће се бавити одређене службе и институције;
1. Стратешки план локалног развоја,
2. Успостављена и функционална канцеларија за локални економски развој,
3. Стални привредни савет,
4. Систем улагања за добијање грађевинске дозволе,
5. Постојање аналитичке основе за подршку локалној пословној заједници и привлачење инвестиција,
6. Промоција улагања и квалитета пословног амбијента,
7. Кредитна способност и кредитна оправданост,
8. Праћење динамике локалног тржишта рада и адекватан однос према утврђеном стању и потребама,
9. Општина развија партнерство/сарадњу јавног и приватног сектора ,
10. Адекватна инфраструктура и поуздане комуналне услуге,
11. Транспарентна политика локалних пореза, накнада и такси и
12. Информационе технологије.

 

ПОДЕЛИТЕ.