Председник општине Лебане на завршном скупу СКГО

0

Председник општине Лебане, Иван Богдановић, путем видео линка укључио се данас у Завршни скуп 48. скупштине СКГО, под називом “Потенцијали и изазови у развоју локалне самоуправе у наредној декади”

Том приликом председник Богдановић говорио је о сарадњи општине Лебане и СКГО и нагласио следеће: “Општина Лебане препознала је и користи у значајној мери бенефите сарадње са СКГО. За унапређење ефикасности наше администрације, користимо бројне моделе аката и процедуре, али и базу података које је СКГО израдила. При изради најважнијих докумената и програма СКГО нам интензивно пружа подршку, а често нас њихови експерти и воде кроз читав процесс. Такође нам пружа и материјалну подршку.

Лебане спроводи 4 пројекта у партнерству са СКГО: Бавимо се инклузивним предшколским образовњем и васпитањем, израђујемо пројектно техничку документцију за изградњу комуналне инфраструктуре, унапређујемо добро управљање на локалном нивоу, сваке године реализујемо Оперативни план за инклузију Рома”.

“За израду пројектно техничке документације, СКГО нам даје 800.000 динара за израду пројекта за комунално опремање једног ромског насеља и обезбеђује бесплатну правну помоц и савете у процесу легализације објеката, за Роме. Оперативни план Мобилног тима спроводимо сваке године и СКГО нам даје 50% средстава да га реализујемо, а општина Лебане учествује са остатком из свог буџета. Специфицност овог пројекта је сто је мобилни тим састављен вецински од припадника ромске заједнице и сто они одређују приоритете и активности које це се спроводити” рекао је председник општине Лебане.

Стална конференција градова и општина се у последњих година развила у организацију са највише капацитета, компетенција и ефикасности у подршци и помоћи локалним самоуправама у Србији.
Препознајући потенцијал у организацијском смислу и располагању људским ресурсима, са државног и међународног нивоа, Сталној конференцији градова и општина су поверене бројне активности и пројекти, које она успешно спроводи.

Мултисекторски приступ у подршци коју СКГО даје локалним самоуправама, али и квантитет и квалитет подршке, обезбедили су општинама поузданог партнера у готово свим секторима и пословима које локална самоуправа обавља (економски развој, урбанизам, екологија, енергетика, буџет и финансије, социјална политика, здравље, образовање…)

ПОДЕЛИТЕ.