Председник Богдановић председава Одбором СКГО

0

Сутра, 08.05.2018.године биће одржана седница Одбора СКГО за урбанизам, становање И изградњу, којом ће председавати председник Општине Лебане Иван Богдановић.

Одбор СКГО за урбанизам, становање и изградњу јесте стално радно тело СКГО за разматрање питања из области: урбанистичког и просторног планирања, управљања грађевинским земљиштем, одржавања стамбених зграда, одржавања путева, улица и других јавних површина, социјалне и друге станоградње, питања градње на локалном нивоу, међуопштинске сарадње у делокругу одбора и друга питања из области које покрива Одбор.

Одбор прати, анализира и разматра питања и проблеме у поменутим областима и своја мишљења, закључке, иницијативе и предлоге подноси Председништву и члановима СКГО, органима, установама и организацијама Републике Србије и Аутономне Покрајине и домаћим и међународним партнерима СКГО. Одбор посебно прати и анализира стање у правном оквиру који уређује урбанизам и становање и иницира пред органима СКГО и националним институцијама његову промену или унапређење.

Одбор је и форум за размену међуопштинских искустава и добре праксе и подстицање сарадње градова и општина у области урбанизма и становања, као и сарадње СКГО и њених партнера у овој области.

Одбор даје стручну подршку, предлоге и иницијативе за формулисање пројектних активности и непосредно се укључује у развијање пројеката везаних за јачање капацитета и унапређење и развој локалне самоуправе у областима деловања Одбора.

ПОДЕЛИТЕ.