Почетак реализације развојних пројеката за економски и туристички потенцијал југа Србије

0

Данас је одржана седница Међуресорне радне групе за уређење и развој јужне Србије у Визиторском центру Теодора у Лебану код Царичиног града.

По узору на успешно спровођење низа пројеката за ревитализацију западне Србије (Овчарско-Кабларске клисуре), 21. октобра 2021. год. је основана Међуресорна радна група за уређење и развој јужне Србије на територији града Лесковца и Прокупља и општина Куршумлија, Лебане, Медвеђа и Бојник (МТТТ, МЗЖС, МГСИ, МПШВ, МКИ, Мин привреде, РАС, ЈП Путеви, КУЈУ, ПКС, Завод за заштиту споменика културе, Јабланички и Топлички управни округ).

Циљ њеног рада је идентификација, припрема и реализација приоритетних пројеката из области туризма, животне средине и инфраструктуре, најбитнијих за овај део Србије.

Подручје јужне Србије је предео изванредне пејзажне разноликости, лепоте и атрактивности. Богато је термалним изворима са лековитом водом и блатом у Пролом бањи, Луковској бањи и Сијаринској бањи. На магичној Радан планини налази се један од ретких природних феномена који је добијен ерозијом земљишта (Ђавоља Варош) јединствено и значајно културно историјско наслеђе огледа се у археолошким налазиштима Плочник код Прокупља и Царичин град код Лебана, али и у многим сакралним и меморијалним објектима.

Имајући у виду да подручје јужне Србије има потенцијал да постане значајна здравствена, културна и туристичка дестинација као и природна оаза за туристе свих профила, радна група је идентификовала листу приоритетних пројеката који ће заокружити садржај и понуду овог региона и бити реализовани у текућој години. У сарадњи са РАС интензивно се ради на привлачењу инвеститора који ће запослити више стотина житеља овог дела дела Србије.

Укупна вредност пројеката прве фазе износи 13 милијарди РСД и они су:

 • Пут преко Радан планине – повезаће Јабланички и Топлички округ, самим тим и Царичин град, Сијаринску бању, Пролом бању, Ђавољу Варош, Куршумлијску и Луковску бању и археолошко налазиште Плочник. Реализацијом овог пута дупло ће се скратити време досадашњег путовања и спојиће се два округа Јабланички и Топлички.
 • Биопостројење у Лебану, прво постројење за пречишћавање отпадних вода у Србији са ботаничком баштом, као огледни пројекат и атракција како за стручну јавност тако и за туристички потенцијал краја.
 • Царичин град, предвиђени су радови на конзервацији, рестаурацији, инфраструктурном опремању и уређењу локалитета, како би се квалификовао за Унеско листу.
 • Видиковац на брду Хисар у Лесковцу – пројекат обухвата проширење и уређење постојећег видиковца, постављање застора, уградњу клупа и постављање реквизита, осматрачнице и осталог рекреативног садржаја за школски програм
 • Отворени амфитеатар у Бојнику – централни плато испред спортске хале у Бојнику као локација за организовање културно-туристичких манифестација за привлачење туриста и посетилаца.
 • Летња позорница на цитадели Хисар у Прокупљу – уређење пешачке стазе до тврђаве, осветљење и постављање садржаја у туристичке сврхе. Уређење летње позорнице са 150 места.
 • Чиста Србија у Лесковцу и Прокупљу – изградња комуналне инфраструктуре и инфраструктуре за одлагање комуналног и чврстог отпада у Републици Србији.
 • Парк Чукљеник у лебану – пројекат изградње туристичко рекреативног парка Чукљеник на 44 ха у 6 зона: авантуристички парк за децу, градско излетиште, спортске, пешачке и бициклистичке стазе.
 • Сијаринска бања код Медвеђе – реконструкција КЦ Сијаринска бања, амфитеатра, паркинга, саобраћајнице, платоа, школа, као и потпуно уређење Римског купатила. Изградња водоводне и канализационе мреже.
 • Гејзер РХ центар код Медвеђе – након успешно завршене прве фазе , изградња модерног спа центра, кренуће се са кмплетном реконструкцијом рекреационог и здравственог комплекса Гејзер.
 • Пут Лесковац-Бојник – деоница ДП IIA реда број 226, који повезује Топлички и Јабланички округ укупне дужине око 1,6 км.
 • Планинарски дом Добра Вода у Бојнику – планинарски дом са пратећом туристичком инфраструктуром и други смештајни капацитети са уређеним простором за камповање и рекреацију, што представља значајан потенцијал за развој индивидуалних туристичких капацитета.
ПОДЕЛИТЕ.