Одржана седница Штаба за ванредне ситуације

0

Општински Штаб за ванредне ситуације одржао је 7. ванредну седницу са једном тачком дневног реда, која се односи на извештај усмерен ка сектору за ВС.

У извештају су идентификоване све критичне тачке на територији наше општине, а везане за елементарне непогоде и то у местима:

  • Коњино, како би се спречиле будуће могуће поплаве неопходно је очистити одводне канале дуж целе деонице државног пута IБ реда, ознака 39 на деоници Лебане – Лесковац,
  • Бошњаце, потребно је проширити канал звани „Долина“ како би се спречило будуће изливање,
  • Пертате, чишћење канала кроз насеље,
  • Тогочевце, потребно је уградити нове пропусте већих профила испод саобраћајнице за одвод атмосферских вода,
  • Ћеновац, очистити одводне канале и пропусте
  • Путни правац М9, очистити и продубити одводне канале и пропусте,
  • У планинском делу на територији наше општине треба извршити чишћење трасе на нисконапонској и високонапонској мрежи, као и путних праваца до далековода,

За реализацију наведених активности процењено је да је потребно издвојити 30.000.000 динара.

ПОДЕЛИТЕ.