Одржана промоција програма и мера активне политике запошљавања

0

Из Националне службе за запошљавање – Филијала Лесковац у оквиру промоције мера активне политике запошљавања одржали су састанак са директорима јавних установа, као и привредницима који послују на нериторији општине Лебане.

Послодавци су овом приликом упознати са следећим програмима запошљавања:

  1. Мера стручне праксе (без заснивања радног односа најдуже 12 месеци у јавном и приватном сектору),
  2. Мера приправништва за младе са високим образовањем (млади до 30 година без искуства у струци са најмање шестим нивоом образовања),
  3. Мера приправништва за младе са средњим образовањем (млади до 30 година који се на евиденцији незапослених налазе најмање 6 месеци, Роми, млади са инвалидитетом, млади на домском смештају, у хранитељским породицама и старатељским породицама),
  4. Мера стицања практичних знања (лица без завршене средње школе, лица која су на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци са средњим образовањем, реализује се код послодаваца приватног сектора),
  5. Мера обука на захтев послодавца (може бити у трајању до 960 часова),
  6. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих,
  7. Субвенција за самозапошљавање,
  8. Јавни радови (Роми, лица са инвалидитетом, лица без завршене срдње школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци, радно способни корисници новчане социјалне помоћи).

Сви Јавни позиви-конкурси за реализацију мера активне политике запошљавања за 2023. годину објављени су на сајту НСЗ, а доступни су и у публикацији Послови и на друштвеној мрежи Linkedln.

ПОДЕЛИТЕ.