Одржана 6.седница СО Лебане по хитном поступку

0

Данас је одржана шеста седница Скупштине општине Лебане по хитном поступку. Из епидемиолошких разлога заседано је у великој сали Дома културе од 13 часова.

На седници је било присутно 28 одборника од укупно 31, пред којима је било 7 тачака Дневног реда.

Овом приликом усвојене су све тачке Дневног реда, а међу најбитнијима је била прва тачка: Предлог Одлуке о отпису и конверзији потраживања повериоца у трајни улог у капиталу предузећа за водне путеве “Иван Милутиновић” ПИМ а.д Београд, због које је сазвана седница Скупштине по хитном поступку.

Остале тачке биле су:

  1. Предлог Одлуке о   усвајању   Програма   локалног   економског  развоја   општине Лебане за 2021. годину,
  1. Предлог Решења о давању сагласности на потписивање Уговора о регулисању међусобних   односа   у   вези   пружања   услуга   обављања   послова   из   области делатности   стручног   надзора   над   путевима   и   улицама,   јавне   расвете   и сигнализације, Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања   послова   из   области   архитектонске   делатности   и   Уговора   о регулисању међусобних  односа  у  вези  пружања услуга  обављања  послова из области   делатности   уређивања   грађевинског   земљишта   између   ЈП   “Лебане” Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  1. Предлог Решења о давању сагласности на потписивање уговора о одржавању гробља   и   капеле,   о   уређењу   и   одржавању   зелених   површина   и   заштити комуналних објеката и одржавању чистоће на површинама јавне намене између ЈКП “Комуналац” Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  1. Предлог Решења о   давању   сагласности   на   потписивање   уговора   о   текућем одржавању   атмосферске   канализације   у   Лебану   и   уговора   о   одржавању водоводних   шахти   и   бунара  повезаних   на  магистрални  цевовод   и   целокупне мреже између ЈКП “Водовод” Лебане и општине Лебане за 2021. годину,
  1. Предлог Решења о   давању   сагласности   на   потписивање   уговора   о   техничко пословној сарадњи зоохигијене између ЈКП “Ветеринарска станица Лебане” и општине Лебане за 2021. годину,
  1. Одборничка питања.

 

ПОДЕЛИТЕ.