Одржана 26. седница Општинског већа општине Лебане

0

Данас 24. 1. 2022. године са почетком од 10 часова одржана је 26. седница Општинског већа општине Лебане. Са следећим Дневним редом:

 1. Разматрање Предлога плана јавних набавки општине Лебане за 2022. годину,
 2. Разматрање Предлога програма о отуђењу, давању у закуп грађевинског земљишта у јавној средини и прибављању земљишта у јавну својину општине Лебане за 2022. годину,
 3. Разматрање Предлога Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији оппштине Лебане,
 4. Разматрање Предлога Одлуке о покретању поступка код Републичке дирекције за имовину републике Србије,
 5. Разматрање Предлога Локланог акционог плана запошљавања општине Лебане за 2022.годину,
 6. Разматрање Предлога Уговора о текућем одржавању атмосферске канализације у Лебану и Предлога Уговора о одржавању водоводних цеви, шахти и бунара повезаних на магистрални цевовод и целокупне мреже у 2022. години, ЈКП Водовод Лебане,
 7. Разматрање Предлога Уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене, Предлога Уговора о одржавању гробља и капеле и Предлога Уговора о уређењу и одржавању јавних зелених површина и заштити комуналних објеката ЈКП Комуналац Лебане,
 8. Разматрање Предлога Уговора о техничко пословној сарадњи за 2022. годину, ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“,
 9. Разматрање Предлога Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга, обављања послова из области делатности стручног надзора над путевима и улицама, јавне расвете и сигнализације на територији општине Лебане за 2022. годину, Предлога Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова из области архитектонске делатности на територији општине Лебане за 2022. годину и Предлога Уговора о регулисању међусобних односа у вези пружања услуга обављања послова и делатности уређивања грађевинског земљишта на територији општине Лебане за 2022. годину, ЈП „Лебане“,
 10. Разматрање социјалне анамнезе Центра за социјални рад Лебане за лица са територије општине Лебане,
 11. Текућа питања.

На данашњој седници Општинског већа општине Лебане усвојене су све тачке Дневног реда гласовима већника.

ПОДЕЛИТЕ.