Одржана 25. седница Општинског већа општине Лебане

0

Данас 17. 12. 2021. године са почетком од 10 часова одржана је 25. седница Општинског већа општине Лебане. Седници су присуствовали директори свих установа и предузећа, уз излагање детаљног плана институције којом руководе за наредну годину.

Дневни ред:

 1. Разматрање нацрта Одлуке о буџету општине Лебане за 2022. годину,
 2. Разматрање Предлога Одлуке о кадровском плану општине Лебане за 2022. годину,
 3. Разматрање Предлога Програма пословања и финансијског плана ЈП „Лебане“ Лебане за 2022. годину,
 4. Разматрање Предлога Програма субвенционисања ЈП „Лебане“ Лебане за 2022. годину,
 5. Разматрање Предлога Програма пословања и финансијског плана ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за 2022. годину,
 6. Разматрање Предлога Програма субвенционисања ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за 2022. годину,
 7. Разматрање Предлога Програма пословања и финансијског плана ЈКП „Водовод“ Лебане за 2022. годину,
 8. Разматрање Предлога Програма субвенционисања ЈКП „Водовод“ Лебане за 2022. годину,
 9. Разматрање Предлога Програма пословања и финансијског плана ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2022. годину,
 10. Разматрање Предлога Програма субвенционисања ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2022. годину,
 11. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Туристичке организације Лебане за 2022. годину,
 12. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Библиотеке „Брано Радичевић“ Лебане за 2022. годину,
 13. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Дома културе „Радан“ Лебане за 2022. годину,
 14. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Установе за спорт Спортско – рекреативни центар“ за 2022. годину,
 15. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Центра за социјални рад за 2022. годину,
 16. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Дома здравља Лебане за 2022. годину,
 17. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана ОШ „Радован Ковачевић Максим“ Лебане за 2022. годину,
 18. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана ОШ „Вук Караџић“ Лебане за 2022. годину,
 19. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана ОШ „Радоје Домановић“ Бошњаце за 2022. годину,
 20. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Гимназије Лебане за 2022. годину,
 21. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана СТШ „Вожд Карађорђе“ Лебане за 2022. годину,
 22. Разматрање Предлога Програма рада и финансијског плана Месне заједнице Лебане за 2022. годину,
 23. Разматрање Предлога Општинског правобранилаштва и допуне предлога за давањем сагласности за склапање споразума о накнади нематеријалне штете оштећенима од уједа паса луталица,
 24. Разматрање Предлога за давањем сагласности председнику општине на потписивање Анекса 3 Уговора о депоновању динарских средстава,
 25. Разматрање Предлога финансијског плана за 2022. год. ПУ Дечји вртић „Дечја радост“ Лебане,
 26. – 40. Разматрање Приговора због пропуштања управне радње коју је првостепени орган дужан да преузме и Жалбе због недоношења првостепеног решења, по захтеву Зорана Џунића из Ниша,Славча Марковића из села Радосин општина Бабушница, Зорана Антића из села Извор општина Бабушница, Зорана Цветковића из села Стрелац општина Бабушница, Миљана Живковића из села Извор општина Бабушница, Срђана Китића из села Јелашница општина Сурдулица, Боже Стојановића из Ниша, Јовице Васића из Нишке Бање, Горана Ристића из села Радињинце општина Бабушница, Славише Милановића из села Сурачево општина Бабушница, Бобана Пешића из Бабушнице, Зорана радовића из Ниша, Мирослава Милића из Ниша, Дејана Пејчића из Бабушнице, Славољуба Живановића из Ниша.

41.Текућа питања.

На данашњој седници Општинског већа општине Лебане усвојене су све тачке Дневног реда.

ПОДЕЛИТЕ.