Одржана 22. седница Општинског већа

0

Данас са почетком од 10 сати одржана је 22. седница Општинског већа општине Лебане, са следећим Дневним редом:

 1. Разматрање Предлога програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лебане за 2022. годину,
 2. Разматрање Предлога правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима,
 3. Разматрање предлога правилника о утврђивању времена и узрока смрти лица изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији општине Лебане,
 4. Разматрање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац,
 5. Разматрање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације туристичко-рекреативног парка „Чукљеник“,
 6. Разматрање Предлога одлуке о одређивању зона на територији општине Лебане, Предлог одлуке о отврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Лебане, Предлога одлуке о висини стопе пореза на имовину и предлога одлуке о просечној цени непокретности у зонама на којима се непокретности налазе,
 7. Разматрање Предлога одлуке о покретању поступка код Републичке дирекције за имовину РС у складу са одлуком о усвајању Елабората локалног економског развоја за јавну намену – паркинг простор и зелена зона у насељу Пертате,
 8. Разматрање Нацрта одлуке о формирању јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Лебане,
 9. Разматрање Предлога ЈКП „Имовина“ – у ликвидацији, за доношењем одлуке о преносу права коришћења на покретним стварима додељеним од стране Републичке дирекције за имовину,
 10. Разматрање ранг листе и записника о спроведеном поступку за именовање директора ЈП „Лебане“ у циљу утврђивања предлога решења о именовању директора,
 11. Разматрање записника о отварању понуда по Огласу за давање у закуп локације за постављање монтажних објеката-киоска на површинама јавне намене и доношење решења о додели локације понуђачима који су дали најповољније понуде;
 12. Разматрање захтева О.Ш. „Вук Караџић“ Лебане, за давањем сагласности за пријем 1 (једног) персоналног асистента;
 13. Разматрање захтева ЈКП „Комуналац“ Лебане, за одобрењем цена додатних тарифа комуналних услуга;
 14. Разматрање предлога Општинског правобранилаштва општ. Лебане, за давањем сагласности за склапање споразума о накнади нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица;
 15. Разматрање Жалбе Цветковић Миливоја из Лебана, поднете противу Решења Комуналне инспекције ОУ-е Лебане;
 16. Разматрање Жалбе Анђелковић Косаре из Лебана, поднете противу Решења Комуналне инспекције ОУ-е Лебане;
 17. Разматрање Жалбе Стојилковић Срђана и Злате из Лебана, поднете противу Решења Комуналне инспекције ОУ-е Лебане;
 18. Разматрање захтева Станковић Милице из Цекавице за доделу новчане помоћи потребне за припрему поступка вештачке оплодње;
 19. Разматрање социјалних анамнезе ЦЗСР Лебане по захтевима за једнократном новчаном помоћи,
 20. Разматрање Предлога нацрта друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Лебане за 2021.годину;
 21. Разматрање Предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лебане;
 22. Текућа питања.

Гласовима већника овом приликом усвојене су све тачке Дневног реда 22. седнице Општинског већа општине Лебане.

ПОДЕЛИТЕ.