Одржана 15. седница општинског већа

0

У скупштинској сали општине Лебане, одржана је 15.седница Општинског већа општине Лебане јутрос од 8 часова.

Дневни ред:

 1. Разматрање Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута општине Лебане и доношење Одлуке о утврђивању нацрта измене и допуне статута општине Лебане,
 2. Разматрање Предлога одлуке о Завршном рачуну општине Лебане за 2020.годину,
 3. Разматрање предлога Одлуке о другој измени и допуни Плана јавних набавки за 2021.годину,
 4. Разматрање Предлога одлуке о предлогу Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса за напотпуну експопријацију и експопријацију непокретности у корист општине,
 5. Разматрање Предлога одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга,
 6. Разматрање предлога одлуке о давању овлашћења начелници ОУ Лебане за закључење уговора о посебном линијском превозу, до окончања Јавног конкурса уа доделу субвенција,
 7. Разматрање Предлога решења о именовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника ОУ Лебане,
 8. Разматрање предлога јавног конкурса за постављање начелника ОУ Лебане,
 9. Разматрање Предлога решења о разрешењу и именовању чланова Комисије за отуђење, давање у закуп и прибављање грађевинског земљишта,
 10. Разматрање Предлога плана постављање привремених објеката-киоска на површинама јавне намене општине Лебане,
 11. Разматрање Предлога начелница ОУ Лебане за доношење закључка остављању ван снаге Закључка општинског већа 04 број 404-9 од 02.07.2015.године којим је дат на коришћење аутомобил марке Застава 101 Ловачком удружењу Бошњаце,
 12. Разматрање финансијског извештаја са извештајем ревизије за 2020.год ЈП „Лебане“ Лебане,
 13. Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈП „Лебане“ о расподели добити по финансијском извештају за 2020.год ЈП“ Лебане“ Лебане
 14. Разматрање финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора за 2020.год ЈП „Комуналац“ Лебане,
 15. Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ о расподели добити по финансијском извештају за 2020.год ЈП“Комуналац“ Лебане
 16. Разматрање финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора за 2020.год ЈП „Водовод“ Лебане,
 17. Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ о расподели добити по финансијском извештају за 2020.год ЈКП “Водовод“ Лебане,
 18. Разматрање финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора за 2020.год ЈКП „Ветеринарска“ Лебане,
 19. Разматрање Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Ветеринарска станица“ о расподели добити по финансијском извештају за 2020.год ЈКП “Ветеринарска станица“ Лебане,
 20. Разматрање Одлуке Месне заједница Лебане о измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
 21. Разматрање Захтева ДН из Пороштице за једнократном новчаном помоћи ради санирања штете настале услед пожара,
 22. Разматрање социјалних анамнеза датих од стране ЦЗСР Лебане по захтевима за једнократну новчану помоћ Ј.А из Лебана, М.Р. из Шилова, С.К. из Лебана, И.С. из Шумана, Ј.С. из Лебана и М.З. из Лебана,
 23. Разматрање Одлуке о изради Плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац,
 24. Текућа питања.

На данашњој седници усвоје су једногласно све тачке Дневног реда.

ПОДЕЛИТЕ.