Одржана 14. седница општинског већа

0

У скупштинској сали општине Лебане, одржана је 14.седница Општинског већа општине Лебане јутрос од 10 часова.

Дневни ред:

 1. Разматрање Предлога одлуке о првом ребалансу буџета општине Лебане за 2021.год,
 2. Разматрање Предлога одлуке о утврђивању мера активне политике запошљавања за спровођење Локалном акционом плану заппшљавања на територији општине Лебане,
 3. Разматрање Предлога одлуке за одређивање локације складишног простора за смештај и чување уклоњених покретних ствари са површина јавне намене,
 4. Разматрање предлога Решења о формирању Комисије за процену вредности уклоњених покретних ствари са површина јавне намене
 5. Разматрање Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и Предлога одлуке о додели средстава за реализацију прпограма цркава и верских заједница,
 6. Разматрање Предлога и правилника о финансијском управљању и контроли у Одељењу за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе,
 7. Разматрање Предлога и правилника о финансијском управљању и контроли у Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду и финансије,
 8. Разматрање Предлога и правилника о финансијском управљању и контроли у Одељењу за урбанизам, грађевинске, комуналне-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове,
 9. Разматрање Предлога стратегије за управљање ризиком и процену ризика у Одељењу за управу, скупштинске и заједничке послове и јавне службе,
 10. Разматрање Предлога стратегије за управљање ризиком и процену ризика у урбанизму, грађевинске, комлуналне-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове,
 11. Разматрање Предлога правилника о поклонима са протоколарном наменом,
 12. Разматрање Предлога правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за запослене у државним органима,
 13. Разматрање Предлога Општинског правобранилаштва за давањем сагласности за склапање споразума за накнаду нематеријалне штете настале од уједа паса и мачака луталица,
 14. Разматрање социјалних анамнеза датих од стране ЦЗСР Лебане по захтевима за једнократном новчаном помоћи за три мештана са територије наше општине,
 15. Текућа питања.

На данашњој седници усвоје су једногласно све тачке Дневног реда.

ПОДЕЛИТЕ.