Одржана 13. седница СО Лебане

0

Данас 04. 11. 2021. год. Одржана је 13. седница Скупштине општине Лебане у холу Дома културе „Радан“ са следећим Дневним редом:

 1. Предлог Решења о постављењу заменика секретара Скупштине општине Лебане;
 2. Предлог Одлуке о додели осмоновебарских признања општине Лебане у 2021. години;
 3. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Лебане за 2021. годину;
 4. Предлог Одлуке о Месним заједницама на територији општине Лебане;
 5. Предлог Решења о разрешењу Општинске изборне комисије општине Лебане у сталном саставу;
 6. Предлог Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Лебане у сталном саставу;
 7. Предлог Решења о именовању Другостепене изборне комисије;
 8. Предлог Одлуке о доношењу плана детаљне регулације туристичко рекреативног парка „Чукљеник“;
 9. Предлог Одлуке о доношењу плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац;
 10. Предлог Одлуке о покретању поступака код  Републичке дирекцији за имовину Републике Србије;
 11. Предлог Одлуке о одређивању зона на територији општине Лебане;
 12. Предлог Одлуке о утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Лебане;
 13. Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину;
 14. Предлог Одлуке о просечној цени непокретности у зонама у којима се налазе непокретности;
 15. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лебане;
 16. Предлог Одлуке о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга;
 17. Предлог Одлуке о давању сагласности на пренос права на покретном стварима са ЈКП „Имовина“ у ликвидацији на ЈКП „Комуналац“ Лебане;
 18. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну финансијског плана који је саставни део програма пословања ЈП „Лебане“ Лебане за 2021. годину;
 19. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну финансијског плана који је саставни део програма пословања ЈКП „Ветеринарска станица“ Лебане;
 20. Предлог Решења о именовању директора ЈП „Лебане“ Лебане;
 21. Предлог Решења о утврђивању престанка функције в.д. директора библиотеке „Бранко Радичевић“ из Лебана;
 22. Предлог Решења о именовању директора библиотеке „Бранко Радичевић“ из Лебана;
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад Лебане;
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије у Лебану;
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора СТШ „Вожд Карађорђе“ из Лебана;
 26. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну програма коришћења субвенција и измењеног финансијског плана ЈКП „Водовод“ за 2021. годину;
 27. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену финансијског плана и измену и допуну програма коришћења субвенција ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2021. годину;
 28. Одборничка питања.

Овом приликом постављен је заменика секретара Скупштине општине Лебане, Никола Цветковић, за директора библиотеке именована је Татјана Петровић, а за директора ЈП „Лебане“ Лебане Златко Недељковић.

На 13. седници СО Лебане било је присутно 20 одборника, а Дневни ред усвојен је једногласно.

ПОДЕЛИТЕ.