Одржана 12. седница Општинског већа

0

Данас 29. марта. 2021. године, у скупштинској сали општине Лебане одржана је 12. седница Општинског већа.

Седницом са 11 тачака дневног реда, председавао је председник општине Лебане, Иван Богдановић.

Дневни ред:

 1. Разматрање Предлога правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама,
 2. Разматрање Предлога јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Лебане,
 3. Разматрање предлога одлуке о оснивању општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији оппштине Лебане,
 4. Разматрање Предлога решења о именовању чланова Савета за безбедност саобраћаја оппштине Лебане,
 5. Разматрање предлога правилника о начину коришћења и употребе службених возила општине Лебане,
 6. Разматрање Посебног програма стручног усавршавања у Општинској управи Лебане у 2021.години уз Мишљење Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе,
 7. Разматрање Предлога анекса 2 Уговора о преконоћном депоновању динарских средстава, на давање сагласности за закључење истог са Поштанском штедионицом,
 8. Разматрање предлога Општинског правобранилаштва за давањем сагласности за склапање сппоразума за накнаду нематеријалне штете са лицима оштећеним од уједа паса луталица,
 9. Разматрање социјалне анамнезе дате од стране ЦЗСР Лебане, по захтеву за једнократну новчану помоћ ,
 10. Разматрање захтева Дојчиновић Горана из Бувца, за одобрењем новчане помоћи на име санирања штете настале услед пожара,
 11. Текућа питања.

Овом приликом усвојене су све тачке дневног реда.

ПОДЕЛИТЕ.