Обрађени и достављени подаци о дивљим депонијама

0

Општина Лебане је на захтев Министарства за заштиту животне средине доставила тражене податке о локацијама дивљих депонија на територији наше општине. Такође су процењени трошкови санације и ревитализације земљишта на којем се налазе те депоније и прослеђени су и ти подаци министарству.

„Готово да нема града и општине у Србији који нема проблем са дивљим депонијама. Зато смо одлучили да подржимо локалне самоуправе, како бисмо удруженим снагама тај проблем решавали“ – рекла је министарка Ирена Вујовић и додала, „у наредном периоду радићемо интензивно на решавању проблема дивљих депонија, које загађују земљиште, водотокове, ваздух и доводе до деградације животне средине, али исто тако захтеваћемо од локалних самоуправа да појачају инспекцијски надзор над несавесним одлагањем отпада“.

ПОДЕЛИТЕ.