Oбавештење о издавању уверења о (не)кажњавању

0

Министарство унутрaшњих послова, у сарадњи са Канцералијом за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, покренуло је данас на порталу еУпрва нову услугу за издавања Уверења о (не)кажњавању. Ова услуга се налази на адреси https://euprava.gov.rs/usluge/4875.

Имајући у виду да тренутно није могуће преузимање овог документа на шалтерима МУП –а, Увeрења о (не)кажњавању ће грађанима, који електронским путем поднесу захтев, бити достављено на адресу пребивалишта. До окончања ванредног стања накнада за услугу достављања неће се наплаћивати.

Подношење захтева на потрталу еУправа омогућено је путем квалификованог електронског сертификата.

У зависности од сврхе за коју је потребно Уверење о (не)кажњавању, на електронском сервису је потребно платити прописану републичку административну таксу, осим у случајевима када су подносиоци захтева ослобођени од плаћања. Ово плаћање на порталу може се извршити свим платним картицама (виза, мастер, маестро и дина картицама), електронским банкарством, као и општом уплатницом.

Подношење захтева не наплаћује се за:

  • заснивањ радног односа
  • остваривање права на додатак за децу
  • остваривање права из здравственог, инвалидског или пензијског осигурања
  • оставривања права на социјалну заштиту.

За остале намене висина таксе ће се приказати када покренете услугу.

Руководилац одељења 
Марјан Станковић

Начелник
Тања Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.