Нови јавни радови

0

Код Центра за социјални рад у току је спровођење јавних радова у сарадњи са националном службом за запошљавање. Реализација пројекта отпочета је 22. априла а исти ће се спроводити још у наредна три месеца.

На јавним радовима је нагажовано једанаест лица са инвалидитетом са територије општине Лебане, која су на привременим и повременим пословима на сређивању архиве Центра и на другим административно-техничким пословима у Центру за социјални рад.

„Циљ оваквих јавних радова је укључивање што већег броја људи из најосетљивијих категорија становништва са којима Центар директно сарађује пружајући им помоћ и подршку у остваривању својих права и коришћења неких од услуга социјалне заштите“, објаснила је директорка Центра за социјални рад, Драгана Гоцић Вукадиновић.

Она је додала да, радним ангажовањем кроз јавне радове овим лицима се омогућује да се упознају са радом центра и дају свој лични допринос у складу са својим могућностима, у његовом функционисању.

„Највећи подстицај и ентузијазам за даљи рад нам пружа задовољство и осмех људи који се у рад укључују на овакав начин, од којих неки и по први пут постају део радног колектива“, закључује директорка Драгана Гоцић Вукадиновић.

За непуне две године преко Центра за социјални рад у Лебану ангажовано је више од тридесет људи.

ПОДЕЛИТЕ.