Списак малопродајних објеката који су добили дозволу за рад недељом

0

На основу Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, председника Републике Србије, председника Народне Скупштине и председника Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/20), командант ОШВС општине Лебане дана 26.03.2020.године, донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

који треба да допринесе спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19 на територији општине Лебане

I Власници малопродајних објеката на територији општине Лебане који су се обратили захетвом ОШВС у општини Лебане, на основу донетог Закључка ОШВС дана 24.03.2020. године, добили су дозволу за рад недељом од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година и то следећи правни субјекти:

  1. СТР „Брзак“, Војводе Путника 116, Лебане
  2. Т.Р.Вемдис+, Партизанска 12, Бошњаце
  3. ДОО АБЦ Трговина Лесковац, Цара Душана 55, Лебане
  4. Трговина Нисић, Цара Душана 51, Лебане
  5. СТР „ДМД“ Марковић, Цара Душана,195 Лебане
  6. Златан Траг Трговина, Цара Душана бб, Лебане
  7. Златан Траг Трговина, Бошњаце

II Сви малопродајни објекти на територији општине Лебане који су добили дозволу за рад од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникације настављају са радом недељом од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година.

Полицијској станици биће прослеђен списак малопродајних објеката који су добили дозволу за рад команданта ОШВС у напред наведеном временском термину како би уз довољан број полицијских службеника обезбедили несметан рад и функционисање малопродајних објеката.

Закључак ступа на снагу даном доношења.

У Лебану,
Дана 26.03.2020.године

Командант ОШВС Лебане
Иван Богдановић

Закључак малопродајних објеката за рад недељом

 

ПОДЕЛИТЕ.