Рад малопродајних објеката у време празника

0

На основу Закона о одбрани („Службени гласник РС“, број 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон 10/15 и 36/18) и Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, председника Републике Србије, председника Народне Скупштине и председника Владе Републике Србије („Службени гласник РС“ број 29/20), командант ОШВС општине Лебане дана 16.04.2020. године, донео је следећу допуну

ЗАКЉУЧКА
01 Број 217-24 од 26.03.2020.године, Закључка 01 Број 217-30 од 03.04.2020.године и
Закључка 01 Број 217-36 од 09.04.2020.године

који треба да допринесе спречавању, сузбијању и гашењу епидемије COVID-19 на територији општине Лебане

I Власници малопродајних објеката на територији општине Лебане који су се обратили захтевом ОШВС у општини Лебане и добили дозволу за рад на основу Закључка 01 Број 217-24 од 26.03.2020.године, Закључка 01 Број 217-30 од 03.04.2020.године и Закључка 01 Број 217-36 од 09.04.2020.године настављају са радом дана 17.04.2020. године (петак) од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година и то због увођења полицијског часа дана 17.04.2020.године од 17,00 часова до уторка 21.04.2020.године до 05,00 часова и то:

 1.  СТР „Брзак“, Војводе Путника 116, Лебане
 2.  Т.Р.Вемдис+, Партизанска 12, Бошњаце
 3.  ДОО АБЦ Трговина Лесковац, Цара Душана 55, Лебане
 4.  Трговина Нисић, Цара Душана 51, Лебане
 5.  СТР „ДМД“ Марковић, Цара Душана,195 Лебане
 6.  Златан Траг Трговина, Цара Душана бб, Лебане
 7.  Златан Траг Трговина, Бошњаце
 8.  ТЗМР Месара „ROŠTILJ-CO“ Лебане
 9.  Продавница „Стеко“ ДОО Лебане, Раданска 81 и
 10.  Продавница „Стеко“ ДОО Коњино
 11.  СТП и УР „Шарић“ Лебане, ул. Цара Душана,
 12.  СТП и УР „Шарић, Бошњаце и
 13.  Апотека Ана, Лебане, ул. Цара Душана

На основу поднетих захтева од 16.04.2020.године врши се допуна за следеће правне субјекте:

 1.  Апотека „Benu“ Цара Душана бр. 31, Лебане

II Сви малопродајни објекти на територији општине Лебане који су добили дозволу за рад ажурирану од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникације настављају са радом дана 17.04.2020.године (петак) од 04 до 07 часова за лица старија од 65 година, и то:

 1.  Златан Траг, Бошњаце, ул. Иве Лоле Рибара бб,
 2.  Аман, Лебане, ул. Бранка Радичевића бр. 6
 3.  Златан Траг, Лебане, ул. Цара Душана бб,
 4.  АБЦ ДОО; Лебане, ул. Цара Душана бр. 55
 5.  ИМ „Бифтек“ Ниш, Лебане, ул. Цара Душана бр. 106

Полицијској станици биће прослеђен списак малопродајних објеката који су добили дозволу за рад команданта ОШВС у напред наведеном временском термину, како би уз довољан број полицијских службеника обезбедили несметан рад и функционисање малопродајних објеката.
Закључак ступа на снагу даном доношења.

У Лебану, дана 16.04.2020. године
01 Број 217-57

Командант ОШВС Лебане
Иван Богдановић

Закључак 01 бр 217-24 ОШВС

ПОДЕЛИТЕ.