На њиву у време забране само уз одобрење!

0

Важно обавештење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретања (20:00 – 05:00 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs, односно на одговарајући број телефона, са приложеног списка, према одсеку односно округу за који се тражи дозвола за кретање. Како се наводи на сајту Министарства пољопривреде, у наведеној пријави потребно је навести име и презиме лица, број личне карте и адресу које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере.
Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова.
Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Списак телефона путем којих се може поднети пријава:

0648818449 за Округе: Јужнобачки, Средњебанатски, Јужнобантски, Севернобанатски, Севрнобачки, Западнобачки и Сремски;

0648818486 за Округе: Град Београд, Подунавски, Браничевски, Зајечарски, Борски, Поморавски, Нишавски, Јабланички, Пчињски, Топлички и Пиротски;

0648818412 за Округе: Мачвански, Моравички, Колубарски, Златиборски, Расински и Рашки.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПОДЕЛИТЕ.