Инструкција за рад козметичких и фризерских салона

0

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона
у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и
кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција
руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен
дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са
минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и
дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све
просторије што чешће,

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку
са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона
телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два
корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),

7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и
немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна
лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се
спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,

9. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе
на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима,
итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити
једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од
тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за
једног корисника,

10. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре
коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено
место,10. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену
кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на
високој температури,

11. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за
пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да
се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,

12. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати
минимум једном у току радног дана,

13. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити
дезинфикован након завршетка рада салона,

14. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19,
(повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано
дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија
салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

15. У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19,
(повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано
дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га
замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому
здравља – COVID амбуланти.

Инструкција за рад козметичких и фризерских салона

ПОДЕЛИТЕ.