Још 3 дана за плаћање треће рате

0

Ево колике су КАЗНЕ ако касните са порезом на имовину и шта ако вам НИЈЕ СТИГЛО пореско решење

Власници некретнина у Србији имају још само неколико дана да плате трећу кварталну рату овогодишњег пореза на имовину. Рок за плаћање је 14. август, а то важи и за пореске обвезнике који још увек нису добили пореска решења за 2020. годину.

Наиме, ови документи најчешће стижу на адресе власника станова и кућа са неколико месеци закашњења, односно обвезници их за текућу годину добију тек у марту, априлу или мају, а ове године је пандемија корона вируса померила и те календарске рокове. Тако бројни власници некретнина у Београду или Новом Саду још увек чекају решење од Пореске управе.

Ипак, и за њих важе исти рокови, па би своју обавезу требало да измире према вредностима из прошлогодишњег решења, а када им стигне ново моћи ће да упореде и виде да ли је потребно да доплате одређену суму или су можда већ преплатили потребан износ, па ће неку наредну рату моћи да умање.

Порез на имовину плаћа се, иначе, квартално, и то у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, тако да рате доспевају око 15. у месецу: фебруару, мају, августу и новембру.
За сваки дан кашњења уплате пореза на имовину обвезник плаћа затезну камату, која тренутно износи 9,25 одсто.

На пример, ако порески обвезник квартално плаћа око 4.000 динара за стан од 70 квадрата у Београду, то значи да ће га три месеца кашњења са уплатом коштати око 100 динара.
За време трајања ванредног стања у Србији, Уредбом Владе било је прописано да се неплаћени порески дуг не наплаћује, као и да се не поништавају решења о одлагању плаћања дугованог пореза.
Са престанком ванредног стања, 6. маја, престало је и важење ове Уредбе, па су се све активности у вези са пореским обавезама грађана вратиле у редовне календарске рокове.

ИЗВОР: Blic.rs

ПОДЕЛИТЕ.