Израда документације за изградњу секундарне водоводне мреже

0

Министарство привреде је одобрило средства на основу планске документације “Генерални пројекат водоснабдевања свих насељених места општине Лебане“,конкурисали смо код Министарства привреде РС за израду пројектно техничке документације „Изградња секундарне водоводне мреже са неопходним пројектима за снабдевање водом у девет села равничарског дела општине Лебане и то: Лугаре, Велико Војловце, Мало Војловце, Доње Врановце, Цекавица, Тогочевце, Бошњаце, Пертате и Ћеновац.

Министарство привреде је одобрило средства за ову намену у износу од 4.050.000.00 динара.за израду потребне документације која је предуслов аплицирања за добијање потребних средстава за изградњу водоводне мреже.

ПОДЕЛИТЕ.