Исплаћене јубиларне награде

0

Данас су исплаћене јубиларне награде, за последњи кавартал, просветним радницима и запосленима у институцијама културе на територији општине Лебане. Из буџета општине издвојено је 2.600.927,00 динара.

Јубиларне награде најчешће се исплаћују за одређене јубилеје, односно године рада код послодавца (10, 20, 30 година и слично) или за јубиларне године пословања предузећа или послодавца. Правно лице ће вршити исплату јубиларне награде само уколико је својим општим актом, односно уговором о раду утврдило право запосленог на исплату јубиларне награде.

ПОДЕЛИТЕ.