Финансијска подршка SwissPro-а општини Лебане за проширење услуге Помоћ у кући

0

Општини Лебане је одобрен пројекат „Локални одговор заједнице на Ковид19“, а реализоваће се у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Сwисс ПРО“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Укупан буџет пројекта износи 18.155 УСД, и у потпуности је покривен донацијом.

Услуга Помоћ у кући на подручју општине Лебане функционише већ 15-ак година. Услуга је доступна одраслима и старијима са физичким и психичким ограничењима, због којих нису у стању да самостално живе без редовне помоћи, неге и надзора, а породична подршка је недоступна или недовољна. Садржај помоћи се дефинише индивидуалним потребама корисника, а већина услуга се пружа у дому корисника. Пројектом „Локални одговор заједнице на Ковид19“ обезбеђује се пружање ове услуге за нових 33 корисника уз ангажовање 3 лица из рањивих група као неговатеља/ица. Одрасла и стара лица, која живе у руралним подручјима, живе веома тешко, понекад чак и у условима испод људског достојанства. Додатно их муче болести и немогуćност да себи обезбеде адекватан третман и негу. Велики број старачких домаћинстава и особа са инвалидитетом живи и до 30 км удаљеним насељима од здравствених и других установа. Други проблем је што одређени број насеља на територији општине Лебане немају апотеку или здравствени центар, па је, имајући у виду да се већина њих тешко креће, куповина лекова често недостижна без помоћи других. Због удаљености продавница од њихових домова, проблем представља и набавка основних намирница.

Неговатељи/це ће, приликом пружања услуге, имати посебан задатак – да пруже помоћ корисницима у ситуацијама везаним за вакцинацију против Covid19 вируса, као што је појашњење важности вакцинације, помоћ приликом вакцинације, унапређење комуникације са Центром за социјални рад Лебане итд.

Предвиђени период пружања услуге је 9 месеци, од јула 2021. до марта 2022.

ПОДЕЛИТЕ.