ЕУ и Влада Швајцарске допринеле бољем животу југа Србије

0

Отварање 700 нових радних места и 96 нових предузећа, допринос привлачењу инвестиција за економске и социјалне пројекте чија вредност тренутно премашује десет милиона евра, и унапређење социјалне укључености кроз побољшање друштвеног и економског положаја више од 9.000 људи из рањивих група, само су неки од резултата које је током три године рада развојни програм Европски ПРОГРЕС остварио у сарадњи са 34 локалне самоуправе југоисточне и југозападне Србије уз финансијску подршку Европске уније (ЕУ) и  влада Швајцарске и Србије.

„Партнерство Србије и ЕУ много је више од политичког процеса придруживања, отварања и затварања поглавља како се то најчешће доживљава. То је дубока и снажна сарадња кроз коју ЕУ подржава свеобухватни друшвени, економски и политички развој Србије“, рекла је председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић на завршном догађају овог развојног програма који је одржан данас у Београду.  Она се захвалила пореским обевзницима ЕУ и Владе Швајцарске који су извдојили средства за имплементирање пројеката у 34 локалне самоуправе у Србији.

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић оценила је да су позитивни утицаји више од 250 спроведених пројеката у домену локалне администрације, инфраструктуре, конкурентности, и социјалне инклузије већ видљиви, истичући да је  од 96 новорегистрованих предузећа највише у власништву жена и младих који су међу теже запошљивим групама становништва, док су нека постојећа предузећа уз подршку програма повећала извоз.

„Показали смо да наше локалне самоуправе умеју да користе европска средства а што је најважније тај уложени новац је остао у Србији на корист грађана и грађанки  и нијиховог бољег живота. Мислим да смо показали и одговорност и спремност за учење и заједно са министарствима, Делегацијом ЕУ, Владом Швајцарске, УНОПС-ом остварили један добар резултат, а да ћемо у будућности бити спремни да користимо још више новца“, рекла је министарка Јоксимовић.

Важан је напредак који су 31 од 34 програмске општине оствариле у унапређењу конкурентности и то посебно у оним областима на којима је била усредсређена подршка донатора Европског ПРОГРЕСа – управљању финасијама, припреми техничке и планске документације, издавању грађевинских дозвола и пружању општинских услуга становништву и привреди.

Ојачани капацитети општина у припреми и спровођењу пројеката важни су у контексту расположивих европских фондова али и у процесу приступања Србије Европској унији јер ће локалне самоуправе примењивати 70 посто правних тековина ЕУ”, рекао је шеф Делегације ЕУ у Србији, амбасадор Сем Фабрици.

Како је амбасадор Фабрици рекао, ЕУ је у протеклих 15 година подржала више од 900 пројеката са циљем да се унапреде услови живота  у југоисточној и југозападној Србији, и подсетио да је ЕУ већ сада главни економски партнер, највећи донатор и инвеститор у Србији, те да је Европски ПРОГРЕС био важан програм јер је директно утицао унапређење живота људи.

„ЕУ остаје посвец́ена подршци локалном развоју, а нови програм, ЕУ ПРО, који почиње у у марту, обухватиће 99 локалних самоуправа и остаће фокусиран на  економски развој”, рекао је Фабрици.

Амбасадор Швајцарске у Србији Филип Ге је истакао да је кроз Европски ПРОГРЕС директну корист имало 273.000 људи, а да је у географском смислу програм обухватио територију са милион становника и становница.

„Циљ Европског ПРОГРЕСа био је да подстакне истинске друштвене промене, што значи боље уређене, боље регулисане, равноправније и инклузивније локалне заједнице”, рекао је амбасадор Ге додајући да је Швајцарска преко програма пренела своја знања и искуства из доброг управљања општинама, али тако да одговарају локалном контексту.

„Успех овог програма је остварен захваљујући преданости и напорима које су показале локалне власти, цивилно друштво, приватни сектор и сами грађани и грађанке Србие“, рекао је амбасадор Швајцарске.

Како је Ге рекао, ослањајујући се на добре резултате Европског ПРОГРЕСа, швајцарска влада ће наставити подршку унапређењу локалне управе такође у 99 општина кроз нови програм, СЊИСС ПРО, вредан преко шест миллион евра.

Грем Тиндал, менаџер Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у Србији која је спроводила Европски ПРОГРЕС, рекао је да су резултати спроведених пројеката конкретни и видљиви почевши од набавке опреме за 93 нова предузетника и предузетнице, подршке постојећим предузећима да унапреде производњу, до мера за унапређење социјалне инклузије преко 9.000 људи из рањивих група, укључујући 3.600 Рома и Ромкиња. Двадесет грађевинских пројеката, вредности преко 2.6 милиона евра, значајно су допринели унапређењу квалитета живора на југу земље кроз изградњу и реконструкцију образовних, социјалних и здравствених установа, као и побољшању комуналне инфраструктуре.

Као посебно важна истакнута је подршка програма у изради техничке и планске документације која је већ је дала мерљиве резултате – седам од 40 пројеката који су припремљени добили су средства за реализацију у висини од 3,3 милиона евра, док је 36 израђених планова детаљне регулације до сада допринело инвестицијама од 6,5 милиона евра.

„Верујемо да су Европски ПРОГРЕС и претходни програми које су финансирале ЕУ и Влада Швајцарске поставили темеље за нове инвестиције и развојне пројекте који, уколико се реализују, могу стварно помоц́и општинама југоисточне и југозападне Србије да ухвате корак са развијеним деловима земље”, закључио је менаџер УНОПС-а Грем Тиндал.

Да би се то постигло, како је Тиндал рекао, општине треба да улажу посебне напоре у планирање и припрему пројеката, развојне политике треба да имају континуитет, а политика би требало да буде у служби развоја, а не обрнуто како је то понекад случај.

Као пример добре праксе на скупу је представљен пројекат заштите слива реке Рашке од поплава реализован у Новом Пазару, који је према речима градоначелника Нихата Бишевца допринео бољој заштити становништва и имовине од поплава.

„Пројекат чију реализацију су ЕУ и Влада Швајцарске подржале са 650.000 евра, подразумевао је изградњу 13 преграда на десет притока реке Рашке и пошумљавање преко 200 хектара земље, а показао се као ефикасан током поплава 2014. и 2016. године када је  спречено изливање набујалих река и наношење штете становништву и објектима поред реке“, рекао је градоначелник Новог Пазара. Градоначелник Врања Слободан Миленковић је представљајући пројекат инфраструктурног опремања  Слободне зоне „Бунушевац“ истакао значај дугорочног и благовременог планирања за економски развој, привлачење инвестиција и нова радна места.

ПОДЕЛИТЕ.