26. седница Скупштине општине

0

Брзим и ефикасним радом, одборници Скупштине општине Лебане у трајању од пола сата на 26. седници усвојили су све тачке дневног реда.

Испред њих нашао се следећи дневни ред:

1. Предлог Решења о подели ресора чланова Општинског већа општине Лебане,

2. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о општинској управи општине Лебане,

3. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о дугорочном задуживању буџета општине Лебане ради финансирања капиталних инвестиционих расхода,

4. Предлог Одлуке о дугорочном задуживању буџета општине Лебане ради финансирања капиталних инвестиционих расхода,

5. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда,

6. Предлог одлуке о одобравању коришћења дела буџетских средстава за подстицај и финансирање посебног програма иновационе делатности,

26-sednica

7. Разматрање Финансијског извештаја за 2014. годину и Предлог Решења о давању сагласности на извештај о раду Дома културе „Радан“ Лебане,

8. Предлог Решења о давању сагласности на план јавних набавки за 2015. годину библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане,

9. Разматрање  Финансијског извештаја за 2014. годину и предлог решења о давању сагласности на Извештај о раду библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане,

10. Предлог Решења о давању сагласности на извештај о утрошеним средствима буџета за 2014. годину ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Лебане,

11. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању јавног предузећа СРЦ „Радан“ Лебане

12. Предлог Одлуке о изменама и допуни Статута СРЦ „Радан“ Лебане,

13. Предлог споразума о начину фактурисања депоновања смећа на територији општине Лебане између „ПВВ депонија два доо Лесковац“ и општине Лебане,

14. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о комуналним таксама,

15. Предлог Решења о формирању комисије за категоризацију  смештајних капацитета у функцији туризма,

16. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова ШО Основне школе „Радован Ковачевић Максим“ Лебане,

17. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова ШО Гимназија Лебане,

18. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова УО ПУ Дечји вртић „Дечја радост“ Лебане.

19. Разматрање Извештаја о раду и финансијског извештаја за 2014. годину ЈКП „Комуналац“ Лебане,

20. Предлог Одлуке о одређивању председника општине као надлежног органа за спровођење поступка за давање у закуп пољопривредног земљишта у државну својини,

21. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова комисије за спровођење поступака јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,

22. Предлог Одлуке о одобравању коришћења буџетских средстава ЈКП „Водовод“ Лебане,

23. Предлог Одлуке о давању сагласности на изглед лого-а ТООЛ.

На крају седнице, председник Скупштине општине Лебане Срђан Јовић пожелео је свим одборницима као и грађанима Лебана, срећне предстојеће празнике. 

Снимак 26. седнице СО Лебане.

 

ПОДЕЛИТЕ.