Подстицаји за сертификацију ГЛОБАЛ Г.А.П,КОСХЕР, органске…

0

По кориснику се додељује до 500.000 динара за спровођење активности за подизања конкурентности кроз сертификацију.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла.

Сертификацијом се сматра поступак поступак контроле и оцењивања производње и добијених производа, произведених по методама органске производње, пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и пољопривредних и прехрамбених производа са националном ознаком квалитета „српски квалитет” које су извршене у лабораторијама овлашћеним од ресорног министарства.

Подстицаји обухватају подршку сертификацији:

1) система управљања безбедношћу хране према ИСО 22000, ФССЦ 22000, БРЦ, ИФС, ГОСТ-Р стандарду;
2) добре пољопривредне праксе према ГЛОБАЛГ.А.П. стандарду;
3) система квалитета хране према ХАЛАЛ стандарду;
4) система квалитета хране према КОСХЕР стандарду;
5) производа добијених методама органске производње;
6) производа са ознаком географског порекла;
7) производа са ознаком „српски квалитет”.

Највиши укупни износ подстицаја по кориснику је 500.000 динара.

ПОДЕЛИТЕ.