Који рачуни за ђубриво ће важити за регресирање у 2017. години?

0

Измењени правилник о регресирању ђубрива, објављен је у „Службеном
гласнику РС”, број 9/16 од 05. фебруара 2016. године.

По том измењеном правилнику, рачуни за ђубриво важе ако су издати од
16.11.2016. године до 30.09.2017. године.

Рачуни који су издати са термином који је дефинисан правилником за
регресирање ђубрива се подносе уз захтев за регресирање ђубрива
у Управу за трезор следеће године од 03.05.2017. до 30.09.2017.
године.
Како се првобитна верзија правилника за регресирање ђубрива објављена у
Службеном гласнику број 40/14 није променила у делу у којем се дефинише
износ регреса
по килограму ђубрива, потребна количина ђубрива по хектару је 200 кг
уколико се планира остварити максимални подстицај од 2,000.00 дин/ха.
Регрес по једном килограму ђубрива је 10 дин/кг.

ПОДЕЛИТЕ.