ИПАРД за младе

0

Млади ће имати највише вајде од ИПАРД-а. Млађи од 40 година могу да рачунају на већу помоћ из европске касе – за инвестицију од 20.000 евра вратиће им се 14.000 евра.

Ако јер судити по најавама надлежних, конкурси из ИПАРД програма требало би да буду расписани за неколико месеци, а кад год да буду обнародовани, свакако не би требало да их пропусте млади у руралним подручјима јер они од овог европског фонда могу да имају највише користи. Наиме, они који имају мање од 40 година, а живе на селу добиће за инвестиције у својим домаћинствима већи повраћај новца из касе ЕУ него старији пољопривредници. Њима ће Европа платити и до 70 одсто улагања.

Рецимо, ако је реч о улагањима у физичку имовину пољопривредних газдинстава, износ донације је 60 одсто укупне вредности инвестиције, а ако пријаву на ИПАРД конкурсу поднесе пољопривредник млађи од четрдесет година, добиће поврат од 65 одсто. Ако пак тај млади становник села живи у планинској области, на више од 500 метара надморске висине, може да рачуна на то да ће из овог програма финансирати 70 одсто вредности своје инвестиције. Притом, додатних десет одсто може бити додељено за улагање у складиштење стајњака, што је значајно са становишта заштите животне средине.

На пример, ако би млад фармер одлучио да уз помоћ из ИПАРД програма сагради пластеник који кошта 20.000 евра, добио би повраћај и до 14.000 евра.

Поменимо, новцем из ИПАРД фонда, који укупно вреди 175 милиона евра, биће могуће куповати пољопривредне машине, опрему за пластенике, системе за наводњавање…, финасираће се изградња или реконструкција објеката, плаћаће се трошкови извођења радова… Када је реч о првој мери ИПАРД-а, а то су инвестиције у физичку имовину газдинстава, за секторе воћа, поврћа и осталих усева минимални износ повраћаја је 10.000 евра, а максималан 700.000 евра, док је за сектор меса и млека најмањи износ који се враћа из ЕУ касе 15.000 евра, а највећи миллион евра, с тим што корисник може добити подршку из ИПАРД-а од укупно 1,5 милиона евра.

Код друге мере ИПАРД-а, односно улагања у прерађивачке капацитете повраћај је већи, а највећи износ је два милиона евра. Наравно, и у другој мери могу да учествују млади пољопривредници, то јест предузетници.

За младе који живе на селу, а не баве се пољопривредом, може да буде интересантна трећа акредитована мера ИПАРД програма, која се односи на изградњу или реконструкцију објеката намењених руралном туризму. Из европске касе биће суфинансирана изградња, адаптација или опремање објеката за пружање туристичких и угоститељских услуга, као што су собе, ресторани и други објекти, укључујући и оне за рекреацију, играње, као и туристичке кампове. Такође, даваће се новац и за побољшање објеката на отвореном – за јахање, риболов у унутрашњим водама, бициклизам, тематске стазе, те за трошкове маркетинга. У оквиру ове мере највећи износ повраћаја је 300.000 евра, с том што укупно, ако би да конкурише за различите ствари, корсиник не може да добије више од 400.000 евра. У овом случају, млади становници руралних подручја, млађи од 40 година у тренутку подношења пријаве, добијају додатне бодове, па су и у оквиру треће мере ИПАРД-а привилеговани.

Шта је све потребно за конкурисање?

Пољопривредник мора на свом банковном рачуну да има пун износ новца потребног за реализацију планиране инвестиције. Онда тек конкурише на објављени конкурс ИПАРД агенције. У овој фази, потребно је да достави сву потребну документацију коју агенција задужена за реализацију ИПАРД програма тражи, да би ушао у процес одобравања пројекта. У зависности од врсте инвестиције за чије финансирање тражи средства, пољопривредник треба да пружи долаз о праву својине или закупа над земљом, доказ идентитета, али и бизнис план у случају изградње или реконструкције објекта.

Бизнис план се предаје за инвестиције које премашују износ од 50.000 евра, док је за остале инвестиције потребан поједностављен бизнис план.

Након тога, пољопривредник улази у процес одобравања пројекта.

Реализација инвестиције почиње након одобрења пројекта. Реализација има минималан рок трајања, а то је пет година. У току тих пет година пољопривредник нема право да отуђи инвестицију (промени намену, прода машине или објекат), јер је у супротном дужан да врати сва средства.

Исплата средстава

Исплата бесповратних средстава може бити једнократна или фазна у случају комплекснијег пројекта. Корисник, у овом случају пољопривредна фирма или газдинство, даје доказе о уплати, подноси све рачуне, чиме доказује обављену трансакцију, након чега се рефундира утрошен новац, а ако је реч о младом пољопривреднику, односно предузетнику, то може да буде износ од 70 одсто вредности укупне инвестиције.

Строга контрола

Пре пар дана је Управа за аграрна плаћања, која би у Србији требало да реализује цео ИПАРД програм и кроз чије руке би требало да прође 175 милиона евра, колико овај претприступни фонд вреди, организовала симулацију контроле коришћења подстицајних средстава која ће бити обезбеђена из ЕУ касе. Процес контроле веома сложен и одвија се у три фазе, објаснили су у Управи за аграрна плаћања.

Након административне обраде захтева, којом је утврђено да су испуњени сви услови захтевани конкурсом, обавља се „нулта фаза“ контроле, којом се на лицу места проверава да ли је корисник започео инвестицују за коју конкурише. Контрола пре плаћања се одвија пре исплате средстава, како би се утврдило да ли је инвестиција реализована у целости и у складу са предложеним пројектом, да ли је приведена намени и стављена у функцију.

Завршна „еx-пост“ контрола, која се обавља после исплате средстава, на терену утврђује да ли је инвестиција одржана и да ли су достигнути стандарди ЕУ на крају инвестиције. Прималац подстицајних средстава из ИПАРД ИИ програмских мера је обавезан да обавља активност за коју је добио подстицај у временском периоду од најмање пет година након исплате, да не врши суштинске промене инвестиције, нити да отуђи предмет подстицаја. У случају констатовања неправилности, корисник ће бити у обавези да врати средства из ИПАРД ИИ програма.

Контролори спроводе контроле на лицу места одређених инвестиција најмање једном у периоду од пет година након исплате подстицаја. У зависности од околности, контроле могу бити и ванредне, а корисник је свакако дужан да чува сву документацију од тренутка склапања уговора до тренутка истека пет година од реализоване инвестиције.

ПОДЕЛИТЕ.