субвенције-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ "ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ "

0

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ OБУКЕ „ПОДРШКА РАЗВОЈУ
ИЗВОЗНИХ КАПАЦИТЕТА АГРОБИЗНИС КОМПАНИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ „

минпољ.гов.рс
/јавни-конкурс-за-уцесце-у-програму-обуке-подрска-развоју-извозних-капацитета-агробизнискомпанија-у-републици-србији/

Предмет конкурса: избор агробизнис компанија/задруга/удружења
произвођача чији ће представници учествовати у програму обуке
који има за циљ развој постојећих и даље унапређење извозних капацитета.

Област јавног конкурса: развој пољопривреде и прехрамбене индустрије

Општи циљ јавног конкурса: унапређење извозних потенцијала агробизних
сектора у Републици Србији са циљем даљег побољшања спољнотрговинског
биланса
у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије.

Приоритетне тематске области у оквиру тренинг програма су:
унапређење пословања и извозних перформанси агробизнис компанија;
извозна стратегија и приступ новим тржиштима; анализа понуде и
потражње;
законска регулатива, прописи и захтеви за извоз производа на инострана
тржишта;
развој нових производа; стратегија пословног преговарања;
стандарди квалитета и сертификовање;
маркетинг, брендирање производа, дизајн, паковање и обележавање.

Општи услови учешћа: учесници тренинга могу бити представници извозно
орјентисаних компанија/задруга/удружења произвођача
регистрованих на подручју Републике Србије и уписаних у Агенцији за
привредне регистре који се баве производњом и прерадом воћа, поврћа,
меса и млека.

Општи подаци о тренинг програму:
тренинг програм је део активности у оквиру пројекта „Помоћ за трговину –
подршка развоју производних капацитета агроиндустријског сектора у
Србији“
који финансира Влада Руске Федерације, а који имплементира Програм за
развој Уједињених нација (УНДП);

– планирано је одржавање 10 дводневних обука у периоду септембар –
новембар 2017;
– планирано је учешће 20 учесника у оквиру једне дводневне обуке, 200
учесника укупно за целокупан програм обуке;
– након завршетка програма, биће одабрано до 10 најбољих компанија
којима ће пројекат обезбедити стручну консултантску помоћ
у погледу сертификовања и увођења међународно признатих стандарда 1/2
квалитета.

Компаније ће саме финансирати неопходне инфраструктурне промене.

Пријављивање на конкурс: попуњен упитник (у прилогу овог позива)
потребно je послати на електронску адресу milica.tosic@undp.org
најкасније до 1. септембра 2017. године.

Тренинг за изабране кандидате ће бити бесплатан

ПОДЕЛИТЕ.