Kвалитетна исхрана музних крава – већа количина млека!

0

Карактеристике кабастих крмива и оброка за оптималну производњу млека

Иако се данас, све чешће, у свету сусреће пракса да се краве музаре
хране концентратним оброцима, морамо се сложити са мишљењем
да будућност млека лежи у искоришћавању способности преживара да
трансформишу кабаста крмива (паша, сено, силажа) у корисне сточне
производе.
Из излагања о кабастом сувом типу исхране видели смо да млада грла, а
касније и краве музаре, могу бити храњени једино сеном.
Међутим, то се може постићи само у том случају ако се ради о квалитетном
кабастом крмиву.
У нашој широкој пракси најчешће се употребљавају тако лоша кабаста
крмива, да крава из њих не може да добије довољну количину храњивих
материја
да задовољи своје уздржне потребе, а камоли да добије хранљиве материје
за производњу млека. Лоша кабаста крмива, такође,
могу се употребити за исхрану крава музара, али се уз њих, зависно од
квалитета, мора дати већа или мања количина концентрата како би се
компензирало оно што кабаста крмива немају.
Кабаста крмива ће се најбоље искористити ако се подесе потребама
буражних микроорганизама.
Најбољи начин да се то постигне је да се произведу кабаста крмива од
биљака које су покошене у раној фази развоја,
јер се тада кабаста крмива претварају у бурагу, без већег напора, у
корисне продукте ферментације и без утрошка концентрата.
Још један разлог говори у прилог томе, а тај је да су кабаста крмива у
нормалним условима и годинама најјефтинији извор хранљивих материја.
Природно је да се одмах поставља питање шта је то квалитет кабастих
крмива и да ли се он на неки начин може мерити.

Уопште, квалитет кабастих крмива се сматра синонимом за хранљиву
вредност. Значење квалитета илуструје се на следећи начин:

Квалитет = хранљива вредност x квота конзумирања

Уколико одговарајуће кабасто крмиво (сено) има већу концентрацију
хранљивих материја и крава га лако конзумира у већим количинама,
утолико ће бити и већа производња. Сматра се да се квалитет кабастог
крмива односи на извесне карактеристике које чине да је кабасто крмиво
извор енергије,
протеина, минерала и витамина за животињу. Жељене карактеристике
кабастог крмива су многобројне и ниједна, узета за себе, не изражава
укупан квалитет.
Осим тога, однос између хранљиве вредности и многих од ових
карактеристика није довољно прецизан.
У вези са квалитетом стоји и други појам – ефикасност. Ефикасност
искоришћавања крмива односи се на искоришћавање хранљивих материја за
одржавање
разних функција животиње – уздржне потребе, пораст, производња млека или
меса. Ефикасност се изражава количином суве материје,
крмних јединица или нето енергије из одређеног крмива или оброка, која
је потребна за испољавање одређене функције животиње.

Мало има разрађених система којима се на мерљив начин изражава квалитет
кабастих крмива.

Један од таквих су стандарди за сено и силажу у САД који су дати у
табели 5.

Таб.5. Амерички стандарди за сено и силажу према АФГЦ (у СМ)

Природа кабастог крмива
Стандард Сварљива сува ТДН материја НЕ Нето енергија у Ј
Сирови протеини

Легуминозно сено (већина биљног материјала пореклом од легуминоза)

Одлично 65% и више 56 или више 18% или више
Добро 58% – 65% 46 – 56 барем 15%
Задовољ. 54% – 58% 40 – 46 барем 12%
Лоше испод 54% испод 40 испод 10%

Сено граминеа(већина биљног материјала пореклом од граминеа)

Одлично 65% или више 56 или више 15% или више
Добро 58% – 65% 46 – 56 барем 12%
Задовољ. 54% – 58% 40 – 46 барем 10%
Лоше испод 54% испод 40 испод 10%

Кукурузна силажа
Одлична 65% или више 56 или више 9% или више
Добра 60% – 65% 50 – 56 9 – 11%
Задовољ. – – –
Лоша испод 60% испод 50 9 – 11%

Детелинско -травна силажа

Одлична изнад 65% изнад 56 изнад 16%
Добра 60% – 65% 50 – 56 12 – 16%
Задовољ. 54% – 59% 40 – 50 испод 12%
Лоша испод 54% испод 40 испод 12%

Америцан Фораге анд Грассланд цоунцил (АФГЦ) установио је Комитет
специјалиста који је разрадио стандарде за сено и силажу,
да би омогућили да се сено и силажа употребљавају, с обзиром на њихову
вредност, као крмива за животиње.
У класу одличног сена спада сено покошених легуминоза (1/4 стадијума
цветања), трава (стадијум пре класања) или мешаног сена,
које је сушено у сенику или у пољу по идеалном времену. Сено мора бити
зелено и лиснато, веома укусно без страних примеса и без плесни.
Добро сено сачињавају легуминозе, које су кошене не касније од 1/2
стадијума цветања или траве (рано класање) или мешаних трава сушених у
сенику
или у пољу у повољном времену, без губитка лишћа. Сено је у довољној
мери зелено и лиснато, веома укусно, без плесни и страног материјала.
У задовољавајуће сено спадају сена од легуминоза, граминеа или мешаних
трава, које су кошене касно (пуно цветање) и сушене у условима који
доприносе губитку
лишћа због зрелости биљке, у пољу сушено у повољним временским
условима.
Рано кошено сено (1/4 цветања) сушено у пољу у неповољним временским
условима, нема светлу боју, грубо је због већег учешћа стабљика, није
много укусно,
а ако је сушено у неповољном влажном времену, може бити плесниво и
прашњаво.
Детелинско травне силаже су подељене у 3 класе на садржај суве материја:

1) Јако влажне силаже, садрже мање од 25% СМ; пХ треба да је испод 4,2.
2) Умерено влажне силаже, имају 25-35% СМ; пХ треба да је испод 4,5.
3) Силаже са мало влаге, имају више од 35% СМ; пХ није критеријум.

Добра детелинско-травна силажа карактерише се следећим показатељима:

1) пХ 4,5 или мање. [то је ближи 4, то је силажа боља.
2) Испарљиве базе (изражене као амонијак) 0,5% или мање (у СМ).
3) Млечна киселина 3-5% или више (у СМ)
4) Бутерна киселина 2% или мање (у СМ).
5) Мора имати благ, угодан мирис.
6) Садржај влаге пожњевеног усева може се кретати у границама 60-70%.

Ако има мање влаге, усев се тешко сабија у силосу, а ако има више,
постиже се слаб квалитет.
Међутим, може се сматрати да је до 72% влага пожељна. У пролеће када је
усев најхранљивији влага је далеко изнад 70%,
па се усев мора провенути пре силирања или употребити конзерванс.
Колико је данас познато најбољи резултати се постижу са травним усевима
када се као конзерванс употреби мравља киселина.
7. Боја одаје квалитет силаже. Пожељно је да је боја зеленкасто смеђа
или жућкасто смеђа.
Ако је жута и још слузава знак је слабог квалитета због велике количине
бутерне киселине.
Тамно смеђа боја указује да је у процесу силирања маса била прегрејана,
те су настали велики губици у хранљивим материјама.
Према америчким стандардима у класу одличних силажа спада кукурузна
силажа када је биљка пожњевена у стадијуму зрелости у коме је клип добро
развијен
са добро формираним тврдим зрном. Детелинско-травне смесе треба да су
покошене рано (1/4 цветања или рана фаза цветања),
провенула пре стављања у силос или стављена у силос са конзервансом
(меласа или зрна житарица). Одлична силажа је без плесни,
нема покварених места, а стока је радо једе.
Добра кукурузна силажа је када је кукуруз пожњевен са добро формираним
тврдим зрном, са умереном количином клипа.
Детелинско травне смесе кошене су у првој половини цветања или у
стадијуму класања.
Пре силирања је или провенула, илисилирана свежа са
конзервансом. Добра силажа није или је веома мало плеснива, а стока је
радо једе.
Задовољавајућа кукурузна силажа кошена је у млечном стадијуму зрелости
за задовољавајућом количином клипа или је то зрелији кукуруз али плеснив
и мало укварен. Детелинско травна смеша је кошена касно у другој
половини цветња, а провенула пре силирања или силирана непровенута и без
конзерванса. Кукурузна силажа или детелинско травна силажа покошене у
одговарајућем стадијуму развоја, али доста плеснива и укварена тако да
је стока не једе радо.
Лоша кукурузна силажа је од незреле биљке и делимично има клипове. То је
и силажа начињена од слатког кукуруза или кукурузних стабљика без
клипова.

Детелинско травне силаже су од биљки које су касно кошене (пуно цветање
или касније), а силиране су без конзерванса.
То је кукурузна силажа или детелинско травна силажа, пожњевени у
одговарајућем стадију развоја, али абнормално плесниве и укварене.

ПОДЕЛИТЕ.