Обавештење о обустави јавног надметања

0

Одељење за привреду, пољопривреду,
Водопривреду и финансије
05 Број: 320-сл
Датум: 18.03.2020. године
Л Е Б А Н Е

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Лебане за 2020. годину, на коју је Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност, ставља се ван снаге, односно обуставља се јавно надметање.

О б р а з л о ж е њ е

Влада Републике Србије увела је ванредно стање и донела мере у борби против корона вируса које се односе на ограничавање јавног окупљања на отвореном и у затвореном простору.  Посебно, имајући у виду да се ово  јавно надметање односи на агроекономску 2020/21 годину (улазак у посед 1. новембра 2020. године), јавно надметање се одлаже до даљњег.

ПОСЛОВИ   ПОЉОПРИВРЕДЕ И ВОДОПРИВРЕДЕ
 Александар Станковић

ПОДЕЛИТЕ.