Председништво

Председник

Председник општине бира се из састава одборника на период од четири године. Председник општине је и председник Већа општине. Председник има заменика који се бира на исти начин као и председник.

ИВАН БОГДАНОВИЋ
Председник општине

 

 

 

 

 

СРЂАН ЈОВИЋ
Заменик председника општине

 

 

 

 

 

ГОРАН ЛАЗАРЕВИЋ
Помоћник председника општине

 

 

 

 

 

НАТАША СТОЈАНОВИЋ
Помоћница председника општине

ТАЊА БОГДАНОВИЋ
Начелница општинске управе