Претраживање: Планска документа

Планска документа

Просторни план општине Лебане представља основни документ којим се усмерава и управља дугорочним одрживим развојем локалне заједнице, коришћењем, организацијом и уређењем простора општине, заснован на принципима Агенде 21, ХАБИТАТ II, софијске и других декларација и повеља које обавезују Републику Србију и њене општине да их поштују и примењују, како у планирању, тако и у остваривању планских решења.