Преглед: Издвајамо

Обавештења

Оглас за давање у закуп бифеа „РАДАН“ у Лебану

ОГЛАС о јавном надмњетању за давање у закуп пословног простора бнфе „РАДАН“ у
Лебану

Пословни простор бифе „РАДАН“ у Лебану, површине 223,35м2, на к.п. бр. 3085 и 3086 у К.О. Лебане, издаје се у закуп на период до 5 (пет) година.

Обавештења

Друго јавно надметање за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.  

Обавештења

Јавно надметање за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта

ЈП Дирекција за планирање и изградњу Лебане расписује Оглас о јавном надметању за давање неизграђеног јавног грађевинског земљишта на привремено коришћење (на одређено време) до 5 година.  

1 24 25 26 27 28