Преглед: Обавештења

Обавештења

ЈКП “Водовод” – Захтев за повећањем цена услуга

ЈКП “Водовод” је 12.01.2015. године поднело захтев Општинском већу Општине Лебане за давање сагласности за промену цена комуналних услуга.

Захтев, одлуку, образложење и утврђивање цена коштања воде који је поднело ЈКП “Водовод” Лебане можете погледати овде.

Обавештења

PWW Лесковац – Захтев за повећањем цена услуга

PWW Лесковац је 24.12.2014. године поднело захтев Општинском већу Општине Лебане за давање сагласности за промену цена сакупљања, одвоза и депоновања смећа.

Захтев и преглед цена коштања услуга сакупљања, одвоза и депоновања смећа који је поднело PWW Лесковац д.о.о. можете погледати овде.

1 12 13 14