Претраживање: Обавештења

Обавештења

ЈКП “Водовод” је 12.01.2015. године поднело захтев Општинском већу Општине Лебане за давање сагласности за промену цена комуналних услуга.

Захтев, одлуку, образложење и утврђивање цена коштања воде који је поднело ЈКП “Водовод” Лебане можете погледати овде.

Обавештења

PWW Лесковац је 24.12.2014. године поднело захтев Општинском већу Општине Лебане за давање сагласности за промену цена сакупљања, одвоза и депоновања смећа.

Захтев и преглед цена коштања услуга сакупљања, одвоза и депоновања смећа који је поднело PWW Лесковац д.о.о. можете погледати овде.